Liczba oddziałów (klas)

Liceum Ogólnokształcące

kl. I 6
kl. II 5
kl. III 6
Razem 17

Stan uczniów (liczba uczniów)

Liceum Ogólnokształcące

kl. I 192
kl. II 158
kl. III 184
Razem 534

Struktura zatrudnienia

Pedagodzy (liczba osób)

pełnozatrudnieni 39
niepełnozatrudnieni 17
Razem 56

 

Stopnie awansu zawodowego zatrudnionych (liczba osób)

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany
1 16 10 29

 

Pracownicy administracji i obsługi

administracja obsługa Razem
6 20 26