Zapytanie ofertowe nr 1/2019

VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro pod nazwą:

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie”

w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - SIWZ

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Informacja o wyborze oferenta:

VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie informuje iż po wpłynięciu 4 ofert została wybrana najkorzystniejsza oferta przedstawiona przez:

Office Pulse Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Domaniewska nr 17/19 lok. 133

02-672 Warszawa