Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego

 

VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego.

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 

  1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
  2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-01

Deklaracja została poddana przeglądowi dnia: 2022-03-31

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Rozwadowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 8250553. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Sposób dojazdu

 

Budynek znajduje się przy ulicy Wawelskiej. Wejście na teren posesji odbywa się przez furtkę znajdującą się przy parterze budynku oficyny o adresie Wawelska 46.

 Najbliższy przystanek autobusowy (na żądanie) znajduje się tuż przy budynku szkoły.

 

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

 Wejście do Szkoły jest oznakowane i znajduje się od frontu budynku (od ulicy Wawelskiej). Przed wejściem są trzy schody. Drzwi są dwuskrzydłowe (szerokość przejścia powyżej 90 cm). Drzwi są pełne, w kolorze ciemnego brązu i łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Drzwi odróżniają się od kolorystyki elewacji budynku. Na elewacji, nad drzwiami wejściowymi znajduje się tablica informacyjna VII Liceum Ogólnokształcącego. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Za wejściem aby dostać się na podstawową kondygnację znajduje się kolejnych kilka schodów. Obydwa ciągi schodów (przed i za drzwiami) nie są dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w dyżurce szkolnej. Budynek szkoły ma cztery kondygnacje, w tym piwnice. Schody proste w głównym holu prowadzą na parter, gdzie znajdują się sekretariat i gabinet dyrektora. Wejścia do pomieszczeń szkolnych są oznakowane tabliczkami informacyjnymi. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Korytarze na parterze i piętrach są szerokie (szerokość nie mniejsza niż 1,5 m).
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostępność budynku internatu

Główne wejście do budynku internatu usytuowane jest bezpośrednio od ul. Łęczyckiej. Wejście wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe (szerokość przejścia powyżej 90 cm). Rama drzwi odróżnia się od koloru elewacji, jest łatwa do zlokalizowania przez osoby słabowidzące.  Obok wejścia, po lewej stronie znajduje się dzwonek.
Bezpośrednio przy wejściu głównym znajduje się dyżurka dozorców. Na parterze budynku znajduje się pokój wychowawców. Pracownicy udzielają pierwszych, podstawowych informacji oraz zapewniają pomoc osobom z niepełnosprawnością. W budynku internatu brak pętli indukcyjnej. Brak tłumacza języka migowego. Budynek internatu jest 4- kondygnacyjny w tym piwnice. Na paterze zlokalizowano m.in. sekretariat, pokój kierownika internatu, ogólnodostępną łazienkę, pokój wychowawcy z zapleczem sanitarnym i pokoje mieszkalne. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się pokoje mieszkalne oraz pomieszczenia do użytku wspólnego. Na I i II piętro prowadzą proste, szerokie schody wyposażone w poręcze. Wejścia do pomieszczeń internatu oznakowane są tabliczkami informacyjnymi. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.
Budynek internatu  nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń internatu.

 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego stan z dnia 01.01.2021