Załatwianiem spraw zajmuje się sekretariat Liceum czynny dla interesantów  w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00 - 15.00,
środa - dzień pracy biurowej (sekretariat nieczynny dla interesantów)

Telefon i adres dostępny jest na stronie głównej biuletynu publicznego.