Zamówienia publiczne
                                                     Zamówienia publiczne

Wykonanie sieci teleinformatycznej  w VII Liceum Ogólnokształcącym przy
ul. Wawelskiej 46
Przedmiot zamówienia
Wykonanie sieci teleinformatycznej w VII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wawelskiej 46
Status:
Aktualne
Zamawiający:
VII Liceum Ogólnokształcące
Ul. Wawelska 46
02-067 Warszawa
Tryb:
Zapytanie ofertowe
Rodzaj:
Roboty budowlane
Data zamieszczenia
09.05.2022
Termin składania ofert
30.06.2022r. godz. 14.00
 

Treść zapytania ofertowego.