Zamówienia publiczne
                                                     Zamówienia publiczne

Wykonanie remontu boiska szkolnego w VII Liceum Ogólnokształcącym przy
ul. Wawelskiej 46
Przedmiot zamówienia
Wykonanie remontu boiska szkolnego w VII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wawelskiej 46
Status:
Aktualne
Zamawiający:
VII Liceum Ogólnokształcące
Ul. Wawelska 46
02-067 Warszawa
Tryb:
Zapytanie ofertowe
Rodzaj:
Roboty budowlane
Data zamieszczenia
22.01.2024
Termin składania ofert
23.02.2024 r. godz. 14.00
 

Treść zapytania ofertowego.