Liczba oddziałów (klas)

Liceum Ogólnokształcące

kl. I 5
kl. II 5
kl. III 5
kl. IV 5
Razem 20

Stan uczniów (liczba uczniów)

Liceum Ogólnokształcące

kl. I 161
kl. II 163
kl. III 149
kl. IV 147
Razem 620

Struktura zatrudnienia

Pedagodzy (liczba osób)

pełnozatrudnieni 54
niepełnozatrudnieni 10
Razem 64

 

Stopnie awansu zawodowego zatrudnionych (liczba osób)

początkujący mianowany dyplomowany
16 10 38

 

Pracownicy administracji i obsługi

administracja obsługa Razem
9 25 34